Zarys działalności Tadeusza Regera w Wydziale Gminnym oraz Radzie Gminnej Cieszyna w okresie międzywojennym

Pamiętnik Cieszyński, Tom 14 (1999) s. 41-46
Lidia Szkaradnik

 

do góry