Prośba Księdza Rektora o odznaczenie Państwa Wacławy i Mariana Szelińskiego oraz Pani Barbary Góry medalem "Zasłużony dla Diecezji Pelplińskiej"

Studia Pelplińskie, Tom 28 (1999) s. 401
Wiesław Mering

 

do góry