VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja XXI wieku" na temat: "Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia"

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 2 (2009) s. 143-144
Dorota Rondalska

 

do góry