Socrealizm skonsumowany : wykorzystanie dyskursu socrealizmu w pop-arcie i współczesnej kulturze popularnej

Ars inter Culturas, Numer 5 (2016) s. 209-240
Elżbieta Kal

 

do góry