Studenci z Cieszyna na Uniwersytecie Krakowskim w średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej (1400-1561)

Pamiętnik Cieszyński, Tom 16 (2001) s. 5-12
Przemysław Mycielski

 

do góry