Burmistrzowie i rajcy Skeczowa w latach 1660-1670

Pamiętnik Cieszyński, Tom 16 (2001) s. 41-44
Anna Machej

 

do góry