Najstarsza pieczęć miejska Cieszyna

Pamiętnik Cieszyński, Tom 17 (2002) s. 15-20
Mieczysława Chmielewska

 

do góry