Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej

Pamiętnik Cieszyński, Tom 17 (2002) s. 109-130
Blaena Gracovli

 

do góry