Polityka kościelna księcia cieszyńskiego Wacława III Adama po objęciu rządów w księstwie cieszyńskim

Pamiętnik Cieszyński, Tom 17 (2002) s. 135-138
Anna Machej

 

do góry