Fundacje na rzecz ołtarza w kościele farnym w Frysztacie w pierwszej połowie XV wieku : z dziejów pobożności w Księstwie Cieszyńskim w średniowieczu

Pamiętnik Cieszyński, Tom 11 (1996) s. 21-25
Idzi Panic

 

do góry