Kościół wobec systemu kopernikańskiego — sprawa umieszczenia dzieła "De revolutionibus" na indeksie

Studia Pelplińskie, Tom 4 (1973) s. 49-59
Edmund Piszcz

 

do góry