Językowe wykładniki emocjonalności w listach emigracyjnych Joachima Lelewela

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo, Numer 12 (2016) s. 83-106
Violetta Jaros

 

do góry