Misterium zbawienia w teologicznej myśli św. Jana Chryzostoma

Studia Pelplińskie, Tom 6 (1975) s. 7-36
Bolesław Kosecki

 

do góry