Interpreatcja perykopy Łk 22, 35-38 w kontekście empirycznym Starego i Nowego Testamentu

Studia Pelplińskie, Tom 6 (1975) s. 95-108
Jan Szlaga

 

do góry