Dowartościowanie kultury intelektualnej przez Klemensa Aleksandryjskiego jako rezultat polemiki antyheretyckiej

Studia Pelplińskie, Tom 6 (1975) s. 177-199
Franciszek Drączkowski

 

do góry