Z martyrologium duchowieństwa katolickiego w diecezji chełmińskiej 1939-4945 : (część II)

Studia Pelplińskie, Tom 6 (1975) s. 281-295
Władysław Szulist

 

do góry