"De perfecta poesi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w perspektywie współczesnych teorii narracji

Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura, Numer 1 (2014) s. 49-64
Łukasz Lipiński

 

do góry