Aktywna postawa człowieka wobec Boga według Ks. Franciszka Sawickiego

Studia Pelplińskie, Tom 9 (1978) s. 7-18
Zygmunt Pawłowicz

 

do góry