Ogłoszenie św. Franciszka z Asyżu patronem Pobrzeża Kaszubskiego w 1663 roku

Studia Pelplińskie, Tom 9 (1978) s. 19-33
Gaudenty Kustusz

 

do góry