Bóg — świat — materia — ciało

Studia Pelplińskie, Tom 9 (1978) s. 259-309
Czesław Andruszkiewicz

 

do góry