Chrystus -kamień węgielny w tradycji synoptycznej

Studia Pelplińskie, Tom 10 (1979) s. 65-74
Henryk Muszyński

 

do góry