Biskupie refleksje Augustyna z Hippony nad sobą i swą pasterską posługą

Studia Pelplińskie, Tom 10 (1979) s. 91-107
Wacław Eborowicz

 

do góry