Wejherowskie zasługi o. Grzegorza Gdańskiego

Studia Pelplińskie, Tom 15 (1984) s. 307-321
Gaudenty Kustusz

 

do góry