Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Etyka mediów. Etyczność w mediach”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 18–19.05.2016

Łódzkie Studia Teologiczne, Tom 26, Numer 1 (2017) s. 185-187
Rafał Leśniczak

 

do góry