"Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40 : studium egzegetyczno-teologiczne", Piotr Jaworski, Lublin 2016 : [recenzja]

The Biblical Annals, Tom 7, Numer 2 (2017) s. 287-290
Łukasz Popko , Piotr Jaworski (aut. dzieła rec.)

 

do góry