Ascetyczny wymiar egzegezy biblijnej w "De Virginitate" Bazylego z Ancyry

E-Patrologos, Tom 1, Numer 2 (2015) s. 16-23
Bogdan Czyżewski

 

do góry