Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych : na przykładzie wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych miasta Szczecina : część 3

Przestrzeń i FORMa / Space&FORM, Tom 13 (2010) s. 229-250
Adam Zwoliński

 

do góry