Okupacyjne dzieje księgozbioru Biblioteki Sejmowej

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 188-200
Andrzej Mężyński

 

do góry