Materiały do wypadków 1848 roku w polskich archiwach państwowych.

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 18 (1948) s. 17-18, 302

 

do góry