The edifice of the Academy of Art in Szczecin (the Former Grumbkow Palace) – reconstruction and conservation

Przestrzeń i FORMa / Space&FORM, Tom 28 (2016) s. 119-140
Mariusz Tuszyński

 

do góry