Ocena i kontrola osiągnięć ucznia – pomiędzy wolnością a zniewoleniem. Kontrowersje dotyczące systemu oceniania w polskim systemie oświaty

Edukacja w Dyskursie, Numer 1 (2012) s. 61-70
Karolina Zaniewska

 

do góry