Międzynarodowe Seminarium Naukowe : w trosce o człowieka – pozamedyczne walory opieki hospicyjnej, Szczecin 30 XI-1 XII 2010 r.

Edukacja w Dyskursie, Numer 1 (2012) s. 131-133
Grzegorz Piekarski

 

do góry