Językowy obraz świata ziemianina kresowego z przełomu XIX i XX wieku we "Wspomnieniach z zamierzchłej przeszłości" Antoniego Kieniewicza

Rozprawy Komisji Językowej / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society, Tom 47 (2002) s. 5-40
Marek Cybulski

 

do góry