Końcówki fleksyjne celownika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach łowickich

Rozprawy Komisji Językowej / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society, Tom 47 (2002) s. 89-100
Renata Marciniak

 

do góry