Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne

Przegląd Politologiczny, Tom 22, Numer 1 (2017) s. 127-141
Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik, Kinga Adamczewska, Dominika Narożna, Bartłomiej Secler

 

do góry