Czy system edukacji w Polsce odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy?

Przegląd Politologiczny, Tom 19, Numer 2 (2014) s. 245-257
Magdalena Kacperska

 

do góry