Czy rozważania dobiegły już końca? Rzecz o ostatnim hetmanie zbójnickim Żywiecczyzny – Jerzym Fiedorze zwanym Proćpakiem i jego legendzie

Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Tom 1 (2013) s. 36-47
Jan Rodak

 

do góry