Kierunki zmian w gwarze Sławna na podstawie materiałów dawnych i aktualnych

Rozprawy Komisji Językowej / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society, Tom 37 (1992) s. 67-73
Irena Jaros

 

do góry