Konferencja "Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju"

Przegląd Politologiczny, Tom 1, Numer 3-4 (1996) s. 162-164
Maria Marczewska-Rytko

 

do góry