«Абетка украïнскоï политики. Довидник», red. M. Томенко, Kиïв 2001 : [recenzja] 2001

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Numer 1 (2003) s. 177-178
Łukasz Donaj , M. Томенко (aut. dzieła rec.)

 

do góry