Historyzacja pojęcia "równowaga siły" w nauce o stosunkach międzynarodowych

Przegląd Strategiczny, Tom 1, Numer 1 (2011) s. 13-36
Andrzej Gałganek

 

do góry