Międzynarodowe sądy karne jako instrumenty kontroli przestrzegania fundamentalnych praw człowieka

Przegląd Strategiczny, Tom 3, Numer 2 (2013) s. 145-166
Anna Potyrała

 

do góry