"Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska", Sebastian Wojciechowski, Bydgoszcz 2011 : [recenzja]

Przegląd Strategiczny, Tom 1, Numer 1 (2011) s. 261-264
Jacek Pawłowski , Sebastian Wojciechowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry