"Finding the target. The transformation of American Military Policy", Frederick W. Kagan, New York 2006 : [recenzja]

Przegląd Strategiczny, Tom 1, Numer 1 (2011) s. 268-271
Jacek Raubo , Frederick W. Kagan (aut. dzieła rec.)

 

do góry