"Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej", Marcin Nowacki, Warszawa 2010 : [recenzja]

Przegląd Strategiczny, Tom 1, Numer 1 (2011) s. 280-286
Wojciech Stankiewicz , Marcin Nowacki (aut. dzieła rec.)

 

do góry