"Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy", red. Franciszek Krawiec, Warszawa 2010 : [recenzja]

Przegląd Strategiczny, Tom 1, Numer 2 (2011) s. 379-383
Wojciech Stankiewicz , Franciszek Krawiec (aut. dzieła rec.)

 

do góry