"Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska", Sebastian Wojciechowski, Bydgoszcz-Poznań 2011 : [recenzja]

Przegląd Strategiczny, Tom 2, Numer 1 (2012) s. 275-278
Wojciech Stankiewicz , Sebastian Wojciechowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry