Wzorce postkomunistycznej transformacji : Artykuł recenzyjny

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Numer 4 (2014) s. 231-241
Krzysztof Brzechczyn , Zenonas Norkus (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Zenonas Norkus, „On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Compara - tive Analysis of Patterns in Post-Communist Transformation”, Wilno – Budapeszt 2012

 

do góry