„Monarchiczne i republikańskie głowy państw w Europie”, Wrocław 2011 : [recenzja]

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Numer 4 (2014) s. 263-268
Marcin Łukaszewski , A. Ławniczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry