Wizerunek a agresywność młodych sportowców na przykładzie wybranych dyscyplin sportowych

Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Numer 1 (19) (2017) s. 45-51
Paweł Adam Przepiora, Ilona Cięszczyk, Michał Krzesiński

 

do góry